PKN
 
Protestantse Gemeente Enschede
Ontmoetingskerk Ontmoetingskerk

'Ontmoeting' betekent: Jij en ik zijn anders.
Maar 'Ontmoeting' betekent ook dat wij als Gods mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

.
Mensen horen bij elkaar - Kerk en Stad horen bij elkaar - God en mens horen bij elkaar.
En hier, in deze heilige ruimte, ontmoeten we elkaar – in alle mogelijke relaties:
mensen ontmoeten elkaar, kerk en stad ontmoeten elkaar, God en mensen ontmoeten elkaar. 

                         
Klik op 'lees meer' voor meer uitleg over onze missie 'geloven in Enschede'

lees meer »
 
Rommelmarkt Rommelmarkt

Spullen en vrijwilligers voor rommelmarkt op 21 april gezocht...

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

ds. Oane Reitsma beroepen - beroep aangenomen
 
De Kerkenraad heeft op 29 januari, tijdens de gemeenteavond over het beroepingswerk, in een korte vergadering unaniem besloten ds. Oane Reitsma te beroepen als predikant van de PGE. Dit besluit werd door de aanwezigen die avond met instemming ontvangen.
Een delegatie uit de Kerkenraad heeft de beroepsbrief op 17 februari persoonlijk aan ds. Reitsma overhandigd. Ds. Reitsma heeft de weken tussen onze vergadering en ons bezoek gebruikt als termijn om zich te beraden op het beroep. Hij heeft ons, na de overhandiging van de beroepsbrief, zijn bericht van aannemen van het beroep overhandigd. De Kerkenraad heeft dat na afloop van de dienst van 18 januari met blijdschap aan de gemeente bekendgemaakt.

Brief van ds. Oane Reitsma
Medemblik, 17 februari 2018
Geachte kerkenraad en gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Enschede,
Het ontvangen van een beroep is altijd een even bijzonder als zeldzaam moment in het werkzame leven van een predikant. In het bijzonder het beroep van uw gemeente - gezien het voorgaande traject waarin ik vele kanten van uw gemeente-zijn heb mogen leren kennen - stemt mij bescheiden en dankbaar.
Samen met mijn vrouw heb ik het te verwachten beroep de afgelopen weken zorgvuldig gewogen en overdacht. Daarbij speelt mee de keerzijde van het 'verkassen', namelijk het afscheid moeten nemen van twee bijzondere gemeentes, waar wij de afgelopen vier jaar op vele manieren zeer aan verknocht zijn geraakt.
Toch voelen wij en geloven wij dat uw beroep niet alleen mensenwerk is, maar dat ik geroepen word door Gods Heilige Geest die in uw gemeente zo krachtig waait. Wij kijken er zeer naar uit om naar Enschede te komen, omdat wij ook van binnenuit willen ervaren wat het is om te 'geloven in Enschede'. In het bijzonder kijk ik ernaar uit om met collega’s Siebert, Sonneveld en Zuurmond samen te werken, met hen samen u te mogen voorgaan in de zoektocht van geloof, hoop en vertrouwen. Ik voel mij bij voorbaat zeer verantwoordelijk voor de taken die mij toevertrouwd zullen worden en kijk er buitengewoon naar uit u allen te ontmoeten en te leren kennen.
Daarom ben ik samen met mijn vrouw tot de slotsom gekomen dat ik van ganser harte uw beroep aanvaard en wij verlangen ernaar na goed afscheid te hebben genomen van de Protestantse Gemeentes Koggenland en Medemblik, uw kant op te komen.
Hyun-Ah en ik zeet d'r noar oet um noar Eansche te goan en bi'j de kearkelike gemeenskop van oeleu te heur'n. Geern nem ik 't beroop an, met de weur oet 'n derden breef van Johannes, vers 13-15.
Schoonwal ik ow nog völ meer te vertellen heb, wil ik dat nich met pepier en eenk doon.
Ik hop owleu rap ‘n moal te zeen urn oonder veer ogen met mekaar te sprekken.
Ik weans ow vrea too.

Mede namens mijn vrouw dr. Hyun-Ah Kim doe ik u groeten vanuit Medemblik,

ds. dr. Oane Reitsma


Intrede
In overleg met ds. Reitsma is de datum van de intrededienst vastgelegd op zondag 8 juli.


Over ds Reitsma
Ds Reitsma is sinds 2014 predikant van de gemeenten Medemblik en Wester-Koggenland, zijn eerste gemeenten.
Ds Reitsma komt uit Holwerd en heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft hij enkele jaren kerkmuziek en orgel gestudeerd, o.a. aan het Haags Conservatorium.
Ds Reitsma is 38 jaar oud en getrouwd met Hyun-Ah Kim, van oorsprong Zuid-Koreaanse.


Binnenkort zal ds. Reitsma (in kerkblad en op deze website) uitgebreider voorgesteld worden!

Namens de kerkenraad PGE,
Marjolein Dohmen-Janssen, preses
Hans Roordink, scriba

lees meer »
 
Wij de kerk Wij de kerk

Als Ontmoetingskerk doen we van harte mee aan het 'Wijdekerk'-initiatief.
'Wijdekerk' staat voor een kerk waarin iedereen, ongeacht geaardheid, op een veilige wijze zichzelf kan zijn. 


 

 
Open Heiligheid Open Heiligheid

"Open Heiligheid" - dat was het concept van waaruit we de vernieuwbouwing van de Ontmoetingskerk hebben vormgegeven. Maar "Open Heiligheid" zegt niet alleen wat over het kerkgebouw. Het zegt minstens even veel over de gemeente die we zijn en willen zijn. Die twee - gemeente en gebouw - hangen samen: het kerkgebouw doet zeker wat met ons... en wij doen ook wat met het gebouw. 
Meer lezen over "Open Heiligheid" dat kan hier op onze website.

 
K&S K&S


Kerk en stad is nu ook in tabloid formaat op de website te lezen.
Lees hier het recente nummer van Kerk en Stad

 
Ontmoetingskerk dagelijks open Ontmoetingskerk dagelijks open

Élke werkdag, van 10.00uur tot 16.00uur is de Ontmoetingskerk open. Er is in de kerk dan altijd iemand aanwezig, met wie je een kopje koffie kunt drinken, aan wie je vragen kunt stellen over de kerk, of aan wie je jouw verhaal kwijt kunt. Je kunt ook naar de kerk toe gaan als je de stilte wilt opzoeken. Op dinsdagmorgen is bovendien altijd één van de pastores in de kerk aanwezig. 
Gedurende de openingstijden is de kerk tevens telefonisch bereikbaar: tel: 053-4311568.

Open heiligheid
“Geloven in Enschede” is de titel van onze missie... Wij willen graag een open kerk zijn. Open naar elkaar, naar de mensen, naar de wijk, naar Enschede, de stad waarin wij wonen. Juist ook omdat God naar mensen toekomt, bij mensen wil zijn, bij hen wil wonen … daarom willen wij open zijn naar de wereld/de stad en daarin proberen van betekenis te zijn. Hoe je dat doet is een zoektocht, zéker. De term open heiligheid valt dan. Dat is ook iets waar je naar zoekt, naar tast, open voor kunt worden. Maar de zoektocht kan beginnen door eerst de deuren open te zetten. En dus aanwezig en bereikbaar te zijn voor hen die ons opzoeken.

 
Abonnement Zondagsbrief Abonnement Zondagsbrief


Wenst  een abonnement op de zondagsbrief?
Stuur dan een leeg email-bericht aan: 

Lukt het niet? Klik dan hier voor een stap-voor-stap beschrijving van de aanmelding of afmelding van uw abonnement.

lees meer »
 
Help mee de online-agenda up-to-date te houden Help mee de online-agenda up-to-date te houden

Oproep aan alle PGE-gebruikers van deze website!
De werkgroep communicatie doet zijn best om de online-agenda - www.pgenschede.nl/agenda -  zo compleet mogelijk te houden. Maar eerlijk gezegd moet de werkgroep daarvoor heel veel zelf op onderzoek uit. 

Daarom een oproep aan alle werkgroepen, commissies, groepen, colleges etc... om voortaan jullie geplande activiteiten structureel door te geven aan de werkgroep. Dat kan bijvoorbeeld heel eenvoudig hier!

 
Onderhoud website Onderhoud website

De Protestantse Gemeente Enschede bevindt zich in een periode van overgang. Sinds mei 2017 zijn we niet meer een in wijkgemeenten opgedeelde gemeente, maar zijn we één gezamenlijke stadsgemeente. Daarmee veranderde van de één op de andere dag de hele structuur van de Prot. Gem. Enschede.
Stap voor stap passen we nu onze werkwijze aan deze nieuwe situatie aan. Het wordt zeker tijd voor een nieuwe website... Daar wordt aan gewerkt. Voorlopig zijn we nog afhankelijk van de 'oude' site. Eventuele omissies, fouten, of achterhaalde zaken kunt u graag doorgeven aan de webmasters. 

 
Locatie Locatie

 
Aantal bezoekers van deze website Aantal bezoekers van deze website

 
ANBI ANBI

http://www.pgenschede.nl/anbi

 
 
 

Inloggen


 

Godenzonen en Mensendochters...
datum en tijdstip 22-04-2018 om 10:00
Er staat zóóó veel in die Bijbel: verhalen en gedichten, proza en poëzie. Zelfs  wijdverbreide mythes zijn er in opgenomen. Maar dit alles is meer dan mooie literatuur. Het gaat over het leven, over zin en doel, over goed en kwaad. En dat alles o zo eerlijk en oneindig genuanceerd opgeschreven.
 
Vorige week ging het over God, die over de kwetsbare jongste broer, genaamd ‘niemendalletje’, tegen de sterke oudste broer zegt: “Kijk, mens, dát is je naaste!” . Het ging over de vraag: “Hoe gaan wíj om met ons ‘broertje’, met ons ‘zusje’”?
 
Zondag 22 april zal het in de kerkdienst in de Ontmoetingskerk gaan over de vraag hoe wij omgaan met grenzen en met macht. Het zal gaan loverboys en mooie meisjes en meer. Het zal gaan over kostbare persoonlijke zaken, die ‘genomen’ worden door wie sterker is dan jij, over  grensoverschrijdend gedrag dat monsterachtige dingen baart. Het zal gaan over een paar raadselachtige verzen in de Bijbel, over genesis 6: 1-4, over godenzonen en mensendochters.
 
Én het gaat over God, die leven geeft, volop, drie maal  meer dan het gewone.
Wij delen in deze viering in dat volle leven door brood en wijn te delen met iedereen aanwezig.
 
Na de dienst - zoals altijd (!) - koffie en ontmoeting.
Hartelijk welkom!

 meer details

Inloophuis Opstandingskerk
datum en tijdstip 22-04-2018 om 15:00
meer details

Regenboogviering in de Grote Kerk
datum en tijdstip 22-04-2018 om 16:00
meer details

Regenboogkoor
datum en tijdstip 22-04-2018 om 16:00
meer details

 
Activiteitenagenda
Bekijk onze activiteiten
Of geef hier een activiteit op
 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Kerk en Stad krant

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.