PKN
  » Organisatie » Diaconie 
Protestantse Gemeente Enschede
Diaconie en Bondgenoten Diaconie en Bondgenoten

 

 

 

 

 

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord "diakonia" dat "dienst" betekent. Diaconie, en diaconaat, betekent dus letterlijk dienstbaarheid aan de medemens, en vormt daarmee het wezen van de christelijke levensbeschouwing. De christen volgt immers de levenshouding van Jezus, die de zorg om en het opkomen voor de mensen om hem heen centraal stelde.

De kerk, de gemeente van Jezus, is er niet voor zichzelf, ze moet allereerst dienstbaar zijn. Ze heeft als belangrijkste taak om iets van de bedoelingen van God zichtbaar te maken in en aan de wereld. Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet gestalte geven door te delen wat haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door -in Gods naam- te pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. En dat is dan niet beperkt tot de eigen gemeente, plaats of land, maar kan zo nodig een wereldwijde opdracht zijn (Bron: Beleidsplan 2004-2008 SoW Diaconie Enschede).

In een moderne stad als Enschede gebeurt héél veel op het diaconale vlak. Alleen echt niet altijd meer vanuit de kerk... Daarom werken we ook veel samen met bondgenoten in de stad. Zie verder de activiteitenpagina van de Diaconie. Hieronder volgt bestuurlijke en beleidsmatige informatie m.b.t. de diaconie.

 
Uw gift voor de diaconie Uw gift voor de diaconie

Een gift voor de diaconie van de Ontmoetingskerk komt altijd goed terecht. Het allerliefst besteden we uw gift aan plaatselijk diaconaal werk. Zoals de Caritas-noodtelefoon, de noabermaaltijden in de Ontmoetingskerk, persoonsgerichte diaconale hulp in Enschede, verschillende bondgenoten met wie we samenwerken, het Team Bruggenbouwers enz. enz.
U kunt uw gift overmaken op rekening NL66 ABNA 0554 4765 92 - t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Enschede

 
Werkwijze Diaconie Werkwijze Diaconie

Algemene informatie over de werkwijze van de Diaconie:

lees meer »
 
Steun Kerk in Actie Steun Kerk in Actie

Steun het landelijke werk van Kerk in Actie met uw postzegels, oude kaarten, uw oude mobiele telefoon, oud geld en/of oude cartridges. 

lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in Actie

Kerk in ActieBinnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede zijn de leden van de Stedelijke Werkgroep Kerk in Actie Enschede samen creatief, inventief en enthousiast bezig en zien het vanuit hun geloof als hun taak om:

  • samen met de wijkpredikanten en –gemeenten mee te werken aan de voorbereiding van de Kerk in Actie-diensten,
  • de Enschedese gemeenteleden voor KIA-zaken bewust(er) te maken,
  • contacten te leggen met en bezoeken te brengen aan Christenen elders in de wereld om met hen samen geloofsbelevingen uit te wisselen en zo van elkaar te kunnen leren en om deze kennis zo mogelijk over te dragen aan de leden van de PG Enschede,
  • Christenen van elders financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld ook om hier op bezoek te kunnen komen om te ervaren hoe wij hier in Nederland ons geloof beleven
  • daar financiële steun te verlenen, of tenminste daar aan mee te werken, waar in de wereld nog steeds schrijnende tekorten aan alle basisbehoeften zijn,waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de verbreiding van het geloof door vanuit de classis uitgezondenen.

De werkgroep Enschede komt 6 tot 7 keer per jaar bij elkaar om gezamenlijke zaken aan te pakken en te bespreken, zoals kalenders (ca. 120/ jaar) en paaskaarten (ca. 400 per jaar) regelen en verkopen, folders aanvragen voor Kerk in Actie zondagen en de jaarlijkse kledingactie Mensen in Nood in oktober voorbereiden.Op de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, activiteiten uit het nabije verleden geëvalueerd en er worden plannen gemaakt voor toekomstige activiteiten. Eén van de jaarlijkse vergaderingen wordt meestal gebruikt om inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het Kerk in Actie werk gezien wordt, hoe bewustmaking naar de gemeente nog weer beter kan worden gedaan, welke activiteiten een positief gevolg hebben gehad of nog zullen krijgen, en welke niet.

Contactpersoon: Henny Brouwer, tel.: 4353802, e-mail:

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Netwerk café 23+
datum en tijdstip 16-11-2018 om 17:30
meer details

Hoe lang nog?!
datum en tijdstip 18-11-2018 om 10:00

In 1974 schreef Maarten 't Hart de novelle Hoogzomer in april. Hierin beschrijft 't Hart de gevolgen van de klimaatverandering op aarde. Nota bene, in 1974!!!! En in de hem zo eigen stijl koppelt 't Hart in de novelle de waarnemingen in de natuur aan de lezing van de Bijbel, het boek Openbaring in het bijzonder. 
Dat is het erge bij onze Openbaring-lezing van komende zondag - dat de daarin beschreven uitzichtloze rampen zo vreselijk herkenbaar zijn. 
Is er dan geen enkele rechtvaardiging voor het voortbestaan van de mens te bedenken, zo vraagt de hoofdpersoon van 't Harts novelle zich aan het eind van het verhaal af. "Het enige dat ik wist te zeggen was: 'Dan is er niemand meer om naar Mozart te luisteren'."
Nee, het wordt geen vrolijke zondag. Dat heb je zo, aan het eind van het kerkelijk jaar.
meer details

Credoviering - over "de kerk"
datum en tijdstip 18-11-2018 om 19.00u
Credo in unam (sanctam) ecclesiam catholicam - ik geloof in één (heilige) katholieke kerk
Nee, het Credo zingt niet over de Ontmoetingskerk. Ja, óók over de Ontmoetingskerk. Maar tegelijk over heel veel meer. Gelukkig maar, want als het allemaal alleen van ons af zou hangen... 
Zeker, de kerk is, godbetert, een bron van heel veel ellende. Tegelijk, als het alternatief is, dat we vooral in onszelf moeten geloven... dan ben jij misschien wel beter af, maar wat mijzelf betreft heb ik grote twijfels. Hoe mooi is het, dat het Credo dan de aanbeveling doet om toch te geloven in de kerk... als ervaarbare werk-elijkheid van de Geest van Christus. 
Zondagavond doen we ons best om zo'n positief relativerende kerk-ervaring met elkaar te beleven. 
meer details

Spreekuur predikant
datum en tijdstip 20-11-2018 om 10:00
meer details

 
Activiteitenagenda
Bekijk onze activiteiten
Of geef hier een activiteit op
 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Kerk en Stad krant

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.