PKN
  » Organisatie » Diaconie 
Protestantse Gemeente Enschede
Diaconie en Bondgenoten Diaconie en Bondgenoten

 

 

 

 

 

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord "diakonia" dat "dienst" betekent. Diaconie, en diaconaat, betekent dus letterlijk dienstbaarheid aan de medemens, en vormt daarmee het wezen van de christelijke levensbeschouwing. De christen volgt immers de levenshouding van Jezus, die de zorg om en het opkomen voor de mensen om hem heen centraal stelde.

De kerk, de gemeente van Jezus, is er niet voor zichzelf, ze moet allereerst dienstbaar zijn. Ze heeft als belangrijkste taak om iets van de bedoelingen van God zichtbaar te maken in en aan de wereld. Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet gestalte geven door te delen wat haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door -in Gods naam- te pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. En dat is dan niet beperkt tot de eigen gemeente, plaats of land, maar kan zo nodig een wereldwijde opdracht zijn (Bron: Beleidsplan 2004-2008 SoW Diaconie Enschede).

In een moderne stad als Enschede gebeurt héél veel op het diaconale vlak. Alleen echt niet altijd meer vanuit de kerk... Daarom werken we ook veel samen met bondgenoten in de stad. Zie verder de activiteitenpagina van de Diaconie. Hieronder volgt bestuurlijke en beleidsmatige informatie m.b.t. de diaconie.

 
Uw gift voor de diaconie Uw gift voor de diaconie

Een gift voor de diaconie van de Ontmoetingskerk komt altijd goed terecht. Het allerliefst besteden we uw gift aan plaatselijk diaconaal werk. Zoals de Caritas-noodtelefoon, de noabermaaltijden in de Ontmoetingskerk, persoonsgerichte diaconale hulp in Enschede, verschillende bondgenoten met wie we samenwerken, het Team Bruggenbouwers enz. enz.
U kunt uw gift overmaken op rekening NL66 ABNA 0554 4765 92 - t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Enschede

 
Werkwijze Diaconie Werkwijze Diaconie

Algemene informatie over de werkwijze van de Diaconie:

lees meer »
 
Steun Kerk in Actie Steun Kerk in Actie

Steun het landelijke werk van Kerk in Actie met uw postzegels, oude kaarten, uw oude mobiele telefoon, oud geld en/of oude cartridges. 

lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in Actie

Kerk in ActieBinnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede zijn de leden van de Stedelijke Werkgroep Kerk in Actie Enschede samen creatief, inventief en enthousiast bezig en zien het vanuit hun geloof als hun taak om:

  • samen met de wijkpredikanten en –gemeenten mee te werken aan de voorbereiding van de Kerk in Actie-diensten,
  • de Enschedese gemeenteleden voor KIA-zaken bewust(er) te maken,
  • contacten te leggen met en bezoeken te brengen aan Christenen elders in de wereld om met hen samen geloofsbelevingen uit te wisselen en zo van elkaar te kunnen leren en om deze kennis zo mogelijk over te dragen aan de leden van de PG Enschede,
  • Christenen van elders financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld ook om hier op bezoek te kunnen komen om te ervaren hoe wij hier in Nederland ons geloof beleven
  • daar financiële steun te verlenen, of tenminste daar aan mee te werken, waar in de wereld nog steeds schrijnende tekorten aan alle basisbehoeften zijn,waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de verbreiding van het geloof door vanuit de classis uitgezondenen.

De werkgroep Enschede komt 6 tot 7 keer per jaar bij elkaar om gezamenlijke zaken aan te pakken en te bespreken, zoals kalenders (ca. 120/ jaar) en paaskaarten (ca. 400 per jaar) regelen en verkopen, folders aanvragen voor Kerk in Actie zondagen en de jaarlijkse kledingactie Mensen in Nood in oktober voorbereiden.Op de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, activiteiten uit het nabije verleden geëvalueerd en er worden plannen gemaakt voor toekomstige activiteiten. Eén van de jaarlijkse vergaderingen wordt meestal gebruikt om inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het Kerk in Actie werk gezien wordt, hoe bewustmaking naar de gemeente nog weer beter kan worden gedaan, welke activiteiten een positief gevolg hebben gehad of nog zullen krijgen, en welke niet.

Contactpersoon: Henny Brouwer, tel.: 4353802, e-mail:

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Spreekuur predikant
datum en tijdstip 26-03-2019 om 10:00
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 29-03-2019 om 13:15 uur
meer details

 
Activiteitenagenda
Bekijk onze activiteiten
Of geef hier een activiteit op
 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Kerk en Stad tabloid krant
Aanmelden voor K&S per email

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.